Beleggingsverzekering
Home

 

[Home][Nieuws][Beleggingsverzekering]

 

Beleggingsverzekeringen

Als een beleggingsverzekering wordt afgesloten, bijvoorbeeld bij een hypotheek of als spaarverzekering, dan wordt naar een aantal aanvullende verzekeringen gevraagd, bijvoorbeeld:

-    Wat moet er worden uitgekeerd bij overlijden?

-    Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?

Hoe positiever het antwoord bij deze aanvullende verzekeringen, hoe lager de beleggingsopbrengsten, want deze bijverzekeringen of aanvullende verzekeringen gaan wel ten koste van een deel van de premie. In bijgaande spreadsheet wordt een beleggingsverzekering vergeleken met zelf beleggen in beleggingsfondsen.

Vanwege enkele aannames zit er een onnauwkeurigheid van enkele procenten in het eindantwoord.

Als u experimenteert met verschillende (realistische) aannames en spaarbedragen, dan blijkt dat als gebruik gemaakt kan worden van de fiscale voordelen, een beleggingsverzekering vaak meer opbrengt dan zelf beleggen. De reden is dat het te beleggen bedrag veel hoger kan zijn dan bij sparen zonder fiscale voordelen. Bijvoorbeeld u betaalt 5000 aan de verzekeraar, maar na verrekening met de belasting betaalt eigenlijk maar 3000. De andere reden is dat de uitkering in een lager belastingtarief valt, na 65-jaar

Link naar rekenmodel:

Prognose spaarkapitaal.xls

Disclaimer:  Het gebruik en toepassing van dit product is geheel voor eigen risico. Dirk van der Schoot Consultancy kan op geen enkele manier aansprakelijkheid gesteld worden voor gevolgen van gebruik of toepassing.

Een belangrijke reden waarom veel spaarders in beleggingsverzekeringen "het schip in gegaan" zijn, is het slechte beursklimaat van rond het jaar 2001. Aandelen kunnen gemiddeld bijvoorbeeld 8% rendement opleveren, maar als bij aanvang van de verzekering een aantal slechte beursjaren volgt, dan duurt het veel langer voordat de negatieve rendementen zijn ingehaald.

Voorbeeld:  3 opeenvolgende rendementen van - 10%, -10%, + 44%  heeft gemiddeld een rendement van 8%. Echter de einduitkomst van bijvoorbeeld 10.000 aanvangsstorting met deze rendementen in deze volgorde is 11664. Dat komt effectief neer op 5,27%.

 

 

 

 

 


Copyright (c) 2006 DirkvanderSchootConsultancy. All rights reserved.

info@dirkvanderschoot.nl