Value at risk
Home

 

[Home][Nieuws][DGA-pensioen]

 

Eigen beheer pensioen in crisistijd

"Afgelopen voorjaar werd in het FinanciŽle Dagblad, en ook in enkele vakbladen een discussie gevoerd over het al of niet te veel betalen van vennootschapsbelasting in verband met pensioen in eigen beheer van directeur-grootaandeelhouders. De kern van het vraagstuk is welke berekeningmethode het grootste fiscale voordeel oplevert voor het dga-pensioen in eigen beheer. Hoewel in diverse artikelen werd aangegeven, dat de premie/koopsommenmethode fiscaal gunstiger zou zijn dan de koopsommenmethode, werd dat niet getalsmatig onderbouwd. In dit artikel wordt met cijfers getoetst of dat in goede en slechte tijden het geval is."

De conclusie is dat een middelloonregeling bij verschillende scenario's vaak gunstiger is voor een DGA dan een eindloonregeling. En het fiscale voordeel van een premie/koopsommenmethode is maar heel beperkt.  

In bijgaande link is de eerste bladzijde van dat artikel. Als u geÔnteresseerd bent in het hele artikel, dan is een korte mail voldoende.

Pensioen Magazine - Eigenbeheerpensioen in crisistijd

I


Copyright (c) 2006 DirkvanderSchootConsultancy. All rights reserved.

info@dirkvanderschoot.nl