Swaptions
Home

 

[Home][Nieuws][Swaptions]

 

Swaptions

Een swaption is het recht op het uitvoeren van een renteswap.  Een renteswap is een contractuele afspraak tussen 2 partijen tot het betalen (of ontvangen) van een vaste rente, bijvoorbeeld 4% van een hoofdsom, gedurende een termijn in ruil voor een variabele rente, zoals de 3 maands Euribor. De koper betaalt de verkoper een premie voor de swaption. Een swaption is enigszins vergelijkbaar met een calloptie of een putoptie op een aandeel.

Een veel voorkomende variant is de European style van een:

-   Receiver swaption, ofwel de verkoper verplicht zich bij uitoefening van het recht op de uitoefendatum tot het betalen van een vaste rente over de hoofdsom in ruil voor een variabele rente over de hoofdsom. De verkoper ontvangt een premie voor het afsluiten van de swaption.

-   Payer swaption, ofwel de verkoper verplicht zich bij uitoefening van het recht tot het betalen van een variabele rente over de hoofdsom in ruil voor een vaste rente over de hoofdsom.

Een veel voorkomende toepassing is de aankoop van receiver swaptions door pensioenfondsen en levensverzekeraars. Bijvoorbeeld indien zij vinden, dat de langere duration (10 tot 20 jaar) van de pensioenverplichtingen een onacceptabel risico inhoudt ten opzichte van de vastrentende portefeuille (obligaties en onderhandse leningen) met een duration van bijvoorbeeld 5 jaar. Immers als de rente op de kapitaalmarkt flink daalt, zal de waarde van de pensioenverplichtingen door de langere duration veel meer stijgen, dan de waarde van de vastrentende portefeuille. De receiver swaption zal bij een dalende rente flink in waarde stijgen. Impliciet beschermt het pensioenfonds of levensverzekeraar zich tegen te lage renteopbrengsten uit de vastrentende portefeuille, terwijl bijvoorbeeld 4% rendement is beloofd op de pensioenverplichtingen. Echter de indekking tegen een lage rentestand met swaptions gaat wel gepaard met een (forse) premie, die als de rente uiteindelijk niet op een lager niveau komt, ten koste gaat van het beleggingsrendement. Het is niet ongebruikelijk, dat bij een swaption hedge 1% van het beleggingsrendement op de gehele beleggingsportefeuille ingeleverd moet worden.

In bijgaande link is een Excel opgenomen, waarmee de waarde van een swaption (met een lichte onnauwkeurigheid) kan worden bepaald bij een gegeven afspraak en rentetermijnstructuur.

Geschikt voor swaptions tot 50 jaar

Waardebepalen Swaptions

Disclaimer:

Deze spreadsheet is alleen te openen in een jonge versie van Excel. Dirk van der Schoot Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, toepassing van deze spreadsheet en eventuele fouten in het model.

 


Copyright (c) 2006 DirkvanderSchootConsultancy. All rights reserved.

info@dirkvanderschoot.nl