Business Consult
Home

 Business Consultancy 
Risicomanagement 
Informatie-analyse 
[Home][Diensten][ Business Consultancy]


Business Consultancy

 

Pensioenen en levensverzekeringen

 

 • Productontwikkeling
 • Aanpassen pensioenleeftijd
 • Efficienter en effectiever maken van de administratie
 • Business cases ontwikkelen
 • Oplossingen voor flexibel pensioneren
 • Ontwikkelen van een toekomstvisie op producten en administratie
 • Informatiearchitectuur
 • Systeemaanpassingen definieren
 • Wettelijke wijzigingen doorvoeren

Conversie en migratie verzekeringsportefeuilles

 

 • Reglement-, portefeuille en bestandsanalyse
 • Aanpak conversie
 • Specificeren oplossingen rekening houdend met juridische en technische kaders
 • Saneren oude systemen
 • CommerciŽle conversies of migraties definiŽren

Regelgeving

 
 • IFRS, Waarderingsvraagstukken
 • Financieel toetsingskader
 • Solvency II

Actuariaat

 

 • Oplossingen voor verslaglegging
 • Datawarehousing
 • Oplossingen voor FTK, Solvency II, Economic Capital, Fair Value
 • Uitvoeren verslaglegging
 • Ontwikkelen van rekenmodellen
 • IAS19 / RJ 271
     
     

[Up][Next]

Copyright (c) 2006 DirkvanderSchootConsultancy. All rights reserved.

info@dirkvanderschoot.nl